Laal Paşa Camii

Laal Paşa Camii

Laal Paşa Camii, Mersin’in Mut ilçe merkezinde, Çınaraltı Parkın hemen güneyinde yer alan tarihi bir camiidir. Laal Paşa Camii’nin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmese de cami girişine yapı tarihi olarak 1444 yılı yazılmış. Caminin Karamanoğlu Alaeddin Bey zamanında yapıldığı bilinmektedir. Karamanoğlu Alaeddin Bey ise 1350 li yılların sonlarına doğru tahta çıkmış ve 1398 yılına kadar hüküm sürmüştür. Dolayısı ile Laal Paşa C miinin yapım tarihi olarak 1350-1398 arası kabul edilebilir.
Cami’yi yaptıran Laal Paşa, Karamanoğlu Alâeddin Beyin kölelerinden biridir. Kölesinde gördüğü kabiliyeti takdir eden Alaeddin Bey, onu okutup yetiştirmiş en sonunda da azat edip kölelikten çıkarmıştır. Devlet işlerinde gösterdiği yüksek başarıdan dolayı kendisini Niğde Kalesi Dizdarı yapmıştır. Mut’ta bulunduğu sırada kasabanın içine cami, medrese, hamam yaptırmış, bunların yaşamaları için vakıf kurmuştu.

Mimari Yapısı

Detaylarında büyük bir incelik görülmeyen hatta bariz bir şekilde özensiz bir yapı olarak tanımlanabilecek, kare planlı ve orta kubbeli olan Laal Paşa Camii, kesme taşlarla inşa edilmiştir, dikdörtgen bir kaide ve sekizgen kubbe kasnak üzerine oturmaktadır. Caminin ilk inşasında minare yapılmamıştır ve cami revakları yapılırken; batı tarafındaki kemer üzerine zarif bir ezan kulesi yapılarak cami ibadete açılmıştır. Bu ezan kulesi, 1915 yılında revak ile beraber yıkılmıştır. Bir zamanlar caminin çevresinde bir hamam olduğu ve caminin avlusunda da toprak örtülü bir damı olan taş yapılı bir medrese bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu iki yapı da günümüze ulaşamamıştır.

Karamanoğlu mimari tipine uygun olarak, Laal Paşa Camisinin doğu, batı, güney cephelerinde iki sıra üzerine dörder penceresi bulunmaktadır. Üstteki pencereler ufak, alttaki pencereler geniştir. Kuzey cephesinde ise ortada cami giriş kapısı, yanlarda kapıdan daha büyük ve yüksek sağlı sollu ikişer pencere vardır. Bu kapı ve pencereler ise Osmanlı mimari tipindedir. Osmanlılar devrinde yapılan tamiratlar nedeniyle bu şekli aldığı tahmin edilmektedir.

Giriş kapısı kuzey cephede olan caminin, doğu cephesinde ufak bir kapı daha bulunmaktadır. Bu ufak kapıdan içeri girildiğinde kapı önünde rastlanan tahta merdivenle kadınlar mahfili dediğimiz ahşap ikinci kata çıkılır, Laal Paşa camiinin bu iki kapıdan başka kapısı yoktur. Kuzeyde ayrıca dört sütunun taşıdığı yuvarlak kemerli revaklı son cemaat yeri bulunmaktadır. İç kısımda, ana kubbeyi dört paye taşımaktadır. Dört kemerden başka niş oluşturan dört kemer daha vardır. Caminin mermer minberi orijinaldir ve mukarnas işçiliktir, mihrap nişi sonradan boyanmıştır.


Gördüğü Tamiratlar

Kitabesine göre iki defa onarım gören Laal Paşa Cami, ilk olarak 1752 yılında İçel Valisi Çelik Mehmet Paşa’nın divan katibi Hacı Mustafa tarafından onarılmıştır. Onarım kitabesi zamanında minbere konulmuş, ancak günümüze kadar ulaşamamıştır. İkinci onarımın ise 1820 yılında Mehmet İbni Emrullah tarafından yapıldığı bilinmektedir.1923’te, caminin revak ve minaresinin yapımına başlanılmıştır. Bu inşaya ait 1923 tarihli kitabe revağın sağındadır. 1936 yılında minarenin yapımı tamamlanmıştır.
Laal Paşa Caminin bahçesinde 2 adet kümbet bulunmaktadır. Kümbetlerin birinde 3 adet, diğerinde ise 4 adet mezar bulunmaktadır. Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde Laal Paşa’nın kabrinin bu kümbetlerden birinde bulunduğunu yazmaktadır.

Çınaraltı Park (Çınarlı Park)

Cami avlusundan çıkınca caddenin karşısında Çınaraltı Park bulunmaktadır. Bu parkta 1830 yılında dikildiği söylenen 5 adet asırlık çınar ağacı bulunmaktadır. Yazın sıcağında bu çınarların gölgesinde oturup, çay içerek serinlemekten daha iyi bir aktivite düşünemiyorum. Bu ağaçlar oldukça büyük ve yaşlılar ama galiba anıt ağaç sınıfına girmiyorlar, çünkü etrafta öyle bir tabela bulunmamakta.

Buraya nasıl ulaşılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir